ติดตามผลงานเราได้ที่ :-

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ ) รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :
บทความ :

Green Logistics 2015

การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน                                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา G
(Reverse Logistics)

เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)                         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อ
04. 2017