คณบดีแสดงความยินดีกับ รศ .ดร ฤาเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

04. 2017