ผศ. คมสัน โสมณวัตร คณบดี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่องแนวทางในการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร

ผศ. คมสัน โสมณวัตร คณบดี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่องแนวทางในการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร

30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน ได้รับเชิญให้ เข้าร่วมประชุมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทาง ในการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม 
10. 2017