คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการ International Conference on Innovative Trends in Social Sciences Business and Management Studies

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการ International Conference on Innovative Trends in  Social Sciences Business  and  Management Studies

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการ International Conference on Innovative Trends in Social Sciences Business and Management Studies Tokyo ,Japan March 9-10 , 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017