อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรื่องการนำอาจารย์เข้าฝึกงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
06. 2017