คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน การประกวดขบวนพาเหรด กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ณ สนามเทพหัสดิน

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน การประกวดขบวนพาเหรด  กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ณ สนามเทพหัสดิน

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน การประกวดขบวนพาเหรด กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ณ สนามเทพหัสดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
08. 2017