วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับศูนย์ฯนครปฐม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับศูนย์ฯนครปฐม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร  เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับศูนย์ฯนครปฐม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นศิริมงคล

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017