วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการปฎิรูปตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการปฎิรูปตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการปฎิรูปตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

เพื่อสำรวจการครองใจของประชาชน ให้การดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยของประชาชน

ในเรื่องของการจราจร การคุ้มครองความปลอดภัย และแผนการรองรับเมื่อเกิดเหตุร้าย

รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017