สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ ได้จัดโครงการปั้นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ  ได้จัดโครงการปั้นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ

ได้จัดโครงการปั้นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในรูปแบบของธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา

มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้

ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017