วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตคือละคร หรือละครคือชีวิต

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตคือละคร หรือละครคือชีวิต

วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จัดอบรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตคือละคร หรือละครคือชีวิต โดยเชิญวิทยากรผู้มากความสามารถ อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร (ครูก้อย)
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1212 ศูนย์ฯนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017