วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ พาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ  ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์  พาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ พาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ โครงการยกระดับร้าค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
10. 2017