วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ได้รับเกียรติให้เป็นขึ้นกล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของการจัด “ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส มหานาค ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ได้รับเกียรติให้เป็นขึ้นกล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของการจัด “ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส มหานาค ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ได้รับเกียรติให้เป็นขึ้นกล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของการจัด
“ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส มหานาค ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
และได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้
08. 2017