วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์จ.อุดรธานี จัดพิธีประดับอาร์มชั้นปีและประดับเข็มวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ เป็นประธาน

วันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์จ.อุดรธานี จัดพิธีประดับอาร์มชั้นปีและประดับเข็มวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีประดับอาร์มชั้นปีและประดับเข็มวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมพิธีอย่างภาคภูมิใจและพร้อมเพรียงกัน
10. 2017