เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงาน Freshy Day และประกวดดาว – เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายใต้ธีมงานไทบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์ สมสุข เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงาน Freshy Day และประกวดดาว – เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายใต้ธีมงานไทบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์ สมสุข เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงาน Freshy Day และประกวดดาว – เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายใต้ธีมงานไทบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์ สมสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงาน สำหรับการประกวดดาว นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวสุพัตรา สีหานาถ และการประกวดเดือน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายเอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
10. 2017