เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท M.B.A.Logistics and Supply Chain Management

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท M.B.A.Logistics and Supply Chain Management

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

111/3-5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์  Tel 081-751-3005 , Line ID: 15138chi , Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณบุษยมาศ ผุยมูลตรี   Tel 088-324-7992, Line ID: paew jai , Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  / www.cls.ssru.ac.th 


ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ


            ใบสมัคร
การรับสมัคร

กรอกใบสมัครและสแกนส่งเอกสารมาที่ E-mail :  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (สามารถชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท  ในวันที่มาสอบได้)

กำหนดการรับสมัคร


06. 2017