แจ้งนศ.ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบตามที่ นศ.ลงทะเบียนเป็น Free Enrollment ได้ที่บอร์ดข้างร้านถ่ายเอกสาร ดังนั้นรายชื่อนศ.ในเวลาสอบจะต้องยึดจากลงทะเบียน Free Enrollment เพราะรายชื่อหน้าซองข้อสอบจะต้องปริ้นตามรายวิชาเหมือนกัน

10. 2017