สมัครเรียนต่อ (ป.ตรี) ปี 61 กับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา(ราชภัฏ อันดับ 1) ตอบโจทย์การทำงานยุค 4.0 อนาคตที่ใช่..ช้าแล้วจะพลาดโอกาสนะครับ... สมัครได้ที่ www.reg.ssru.ac.th

10. 2017