วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2556 00:00

หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับปริญญาตรี (
Bachelor's Degree)

ภาคปกติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)

 
ภาคพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Bachelor of Business Administration Program B.B.A.)

 

 

ระดับปริญญาโท (Master's Degree)
      

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
M.B.A. Logistics And Supply Chain Management


 

Read 19946 times Last modified on วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 14:53
06. 2017